Imam Bukhari

Tokoh Islam penghipun dan penyusun hadist ,diantaranya yang paling terkenal adalah Amirul-Mu’minin fil Hadist (pemimpin orang mukmin dalam hadist), suatu gelar ahli hadist tertinggi, yaitu Imam Bukhari.

Kejeniusan Bukhari sudah nampak semenjak masih kecil. Allah menganugerahkan kepadanya hati yang cerdas, pikiran yang tajam,dan daya hafalan yang sangat kuat, teristimewa dalam menghafal hadist.

Ketika berusia 10 tahun, ia sudah banyak menghafal hadist.Imam Bukhari mempunyai hafalan di luar kepala sebanyak 15.000 hadist, lengkap terinci dengan keterangannya.

Dalam bidang kekuatan hafalan, ketajaman pikiran dan pengetahuan perawi hadist, juga dalam bidang ilat-ilat hadist, Imam Bukhari merupakan salah satu tanda kekuasaan(ayat) dan kebesaran Allah dimuka bumi ini. Allah telah mempercayakan kepada Bukhari dan para pemuka dan penghimpun hadist lainnya untuk menghafal dan menjaga sunnah-sunnah nabi kita Muhammad SAW. Ia hafal hadist di luar kepala sebanyak 100.000 buah hadist shahih dan 200.000 hadist yang tidak shahih. Dan semua itu ,ia mulai saat masih muda.

Biografi Imam Bukhari

Nama lengkap Imam Bukhari adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju’fi Al-Bukhari. Beliau lahir pada hari Jum’at setelah shalat Jum’at, 13 Syawwal 194 H dikota bukhara. Bukhari dididik dalam keluarga yang berilmu. Ismail, Bapaknya, adalah seorang ahli hadits yang memplajarinya dari sejumlah ulama terkenal. Seperti, Malik bin Anas, Hammad bin Zaid, dan Abdullah bin Al-Mubarak. Ayahnya wafat ketika Bukhari masih kecil, sehingga dia pun diasuh oleh sang ibu dalam kondisi yatim. Ayahnya meninggalkan Bukhari dalam keadaan yang berkecukupan. Harta tersebut dijadikan Bukhari sebagai media untuk menuntut ilmu.

Waktu kecil, kedua mata Bukhari buta. Suatu ketika ibunya bermimpi melihat Khalilullah Nabi Ibrahim AS berujar kepadanya, “Wahai ibu, sesungguhnya Allah telah memulihkan penglihatan putramu karena banyaknya do’a yang kamu panjatkan kepada-NYA.” Menjelang pagi harinya, ibu Imam Bukhari mendapati penglihatan anaknya telah sembuh. Menginjak usia 16 tahun, dia bersama ibu dan kakaknya mengunjungi kota suci. Dia kemudian tinggal di Makkah dekat dengan Baitullah beberapa saat untuk menuntut ilmu. Beberapa negeri yang telah disinggahi dalam rangka rihlah mempelajari hadits antara lain : Khurasan, Bashrah, Kufah, Baghdad, Hijaz, Syam, Al-Jazirah, Mesir.

Guru dan Murid Imam Bukhari

Imam Bukhari berjumpa dengan sekelompok kalangan atba’ut tabi’in muda, dan beliau meriwayatkan hadits dari mereka, Sebagaimana beliau juga meriwayatkan dengan jumlah yang sangat besar dari kalangan selain mereka. Dalam masalah ini beliau telah menulis dari sekitar 1.080 jiwa yang semuanya dari kalangan ahlul hadits. Guru-guru Imam Bukhari terkemuka yang telah beliau riwayatkan haditsnya ialah : Abu ‘Ashim An-Nabil, Makki bin Ibrahim, Muhammad bin Isa bin Ath-Thabba’, Ubaidullah bin Musa, Ahmad bin Hambal, dan sebagainya. Sedangkan diantara murid beliau adalah : Imam Muslim bin Al-Hajjad An-Naisaburi, Imam Abu Isa at – Tirmidzi, Al-Imam Shalih bin Muhammad, dan sebagainya.

Karya-Karya Imam Bukhari

Banyak buku yang ditulis oleh Imam Bukhari. Diantranya adlh Al-Jami’ as-Sahih, Al-Adab al-Mufrad, At-Tarikh ash-Shaghir, At-Tarikh al-Awsath, At-Tarikh al-Kabir,At-Tafsir al-Kabir, Al-Musnad al-Kabir, Kitab al-‘ilal, Raf’ul Yadain fi ash-Shalah, Birrul Walidain, Kitab al-Asyribah, Al-Qira’ah Khalfa, Al-Wihdan, Al-Fawa’id, Qadlaya ash-Shahabah wa at-Tabi’in, dan Masyîkhah. Semua karya Imam Bukhari sangat penting dalam ilmu hadits, Tetapi yang paling terkenal adalah kitab Al-Jami’ Ash-Shahih yang lebih populer dengan ‘Shahih Al-Bukhari’. Kitab ini mulai ditulis ketika beliau berada di Makkah. Penulisan berakhir ketika beliau berada di Madinah.

Dari sekian ribu hadits yang dihafalnya, untuk dimasukkan kedalam kitabnya itu ia mengadakan seleksi yang sangat ketat. Setiap hendak memasukkan hadits kedalam kitabnya, beliau melakukan shalat sunah dan beristikharah. Bila merasa mantap, beliau baru memasukkan hadits tersebut. Beliau melakukan hal ini selama lebih kurang 16 Tahun.

Wafat imam Bukhari

Imam Bukhari keluar menuju Samarkand. Tiba di khartand, sebuah desa kecil sebelum Samarkand, ia singgah untuk mengunjungi beberapa familinya. Namun, di sana beliau jatuh sakit selama beberapa hari, Dan akhirnya beliau meninggal pada hari sabtu, tanggal 31 Agustus 870M (256H) pada malam Idul Fitri dalam usia 62 tahun kurang 13 hari. Beliau dimakamkan selepas Shalat Dzuhur pada Hari Raya Idul Fitri.. sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, beliau sempat berwasiat agar mayatnya nanti dikafani dengan tiga lapis kain kafan tanpa imamah (ikat kepala) dan tanpa baju. Dan beliau berwasiat agar kain kafannya berwarna putih. Semua wasiat beliau itu dilaksanakan dengan baik oleh kerabat beliau yang merawat jenasahnya. Beliau dikuburkan di desa itu di hari Iedul Fitri 1 Syawal 256 H setelah shalat Dhuhur. Dan seketika selesai pemakamannya, tersebarlah bau harum dari kuburnya dan terus semerbak bau harum itu sampai berhari-hari.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *